Jäsenten kuulumiset

Hei kaikille ja hyvää syksyn alkua!

Tässä postauksessa pääsette kuulemaan jäsentemme kuulumisia viimeisen puolen vuoden ajalta. Kuulumisia kertoi fuksit, työharjoittelun tehneet jäsenet sekä juuri vaihdosta tulleet jäsenet.

Fuksit Sanna ja Iris

1. Miten ensimmäinen lukukausi on sujunut?
2. Mikä on ollut parasta ja mikä haastavinta?
3. Mitä odotat tulevalta syksyltä?

Sanna Kärnä

1. Eka puolvuotta meni aika vauhdilla, tuli todella paljon uutta asiaa ja oli ajoittain tosi stressaavaakin mutta siitäkin huolimatta hyvillä mielin ollaan ja tyytyväinen omiin tuloksiin.

2. Parasta ihmiset ja tapahtumat ja kielten opiskelu, haastavinta työvälineohjelmien kurssit ja ehkä ajankäyttö yleisesti. (että siis ehtii tehdä kaiken)

3. Syksyllä aijon panostaa koulunkäyntiin ja hakea mukaan opiskelijatoimintaan tutoroinnin lisäksi. Odotan tietysti myös kovasti kaikkia tapahtumia ja bileitä.

Iris Zakowski

1. Ensimmäinen lukukausi meni mielestäni hyvin. Alkuosan olin tosin hyvin hämilläni, enkä oikein tiennyt mitä milloinkin olisi pitänyt tehdä, tai mitä kukakin opettaja kaipasi, mutta kaikista niistäkin ongelmista selvisin hyvin. Löysin aivan mahtavia ystäviä nopeasti lukuvuoden alettua. Tukea olen kaikkiin ongelmiin onneksi saanut helposti, kun on vain uskaltanut kysyä opolta tai muilta opiskelijoilta.

2. Parasta on ehdottomasti ollut uudet ystävät. Löysin hyvän porukan aika nopeasti, ja nyt olemme todella läheisiä. Opiskelujen kannalta on ollut todella mahtavaa huomata mitä kaikkea olen oppinut jo tämän puolen vuoden aikana. Itselle kun ei liikemaailma ole ollut kovin tuttu etukäteen, oli aluksi hankaluuksia ymmärtää ihan kaikkea sanastoa, mitä opettajat silloin tällöin tykkäävät heittää ilmoille. Todella hienoa on huomata nyt toisen lukuvuoden alettua, että olo on jo huomattavasti varmempi, eikä tarvitse ihan niin paljon jännittää.

3. Tulevalta syksyltä odotan innoissani mm englannin kielen kurssin alkua, ja uuden projektin aloittamista. Teimme syksyllä niin kauan samaa projektia, että nyt olen aivan valmis jo jättämään Valion taakse ja miettimään uusia tuulia. Kesän jäljiltä vielä, kun on energiaa jäljellä on todella hyvät fiilikset jatkaa opiskelua.

Työharjoittelun tehneet Talvikki ja Krista

1. Missä teit työharjoittelun ja millaista se oli?
2. Mikä oli parasta ja mikä taas haastavinta?
3. Mitä uutta opit työharjoittelussa?
4. Pääsitkö soveltamaan koulussa opittuja asioita?
5. Millaisia vinkkejä antaisit työharjoitteluun meneville opiskelijoille?

Talvikki Roine

1. Tein kevään 2018 työharjoitteluni Roschier Asianajotoimistossa, Helsingin keskustassa. Työharjoittelun aloitin poikkeuksellisesti jo marraskuussa ja jatkoin syksyn alkuun asti. Työharjoittelu on ollut uskomaton kokemus aina tapahtumista arkisiin kokouksiin ja laskutukseen. Olen päässyt käyttämään useita oppimiani asioita, mm. erilaisten Microsoft järjestelmien käyttöä.

2. Parasta on ehdottomasti ollut tapahtumienjärjestäminen, joka on myös erikoistumiseni Haaga-Heliassa. Olen ollut mukana tupaantuliaisiemme järjestämisissä ja muissa sisäisissä koulutuksissa. Niistä olen aina saanut energiaa ja uskoa omiin taitoihini. Haastavinta on ollut ehkäpä laskutuksen hoitaminen, sillä vastuu on suurilta osin minun hartioillani. Tukea olen aina saanut ja sen voimalla haastavistakin tilanteista olen selvinnyt. En ole heikko, jos pyydän apua.

3. Olen oppinut asianajotoimiston arjen rutiineja, laskutusta ja erilaisten järjestelmien syvempää osaamista. Maalaisjärjen käyttöäkin on tullut treenattua, kun löytää itsensä välillä pattitilanteista ja aina ei ole mentori paikalla auttamassa.

4. Ehdottomasti! Joka päivä huomaa käyttävänsä kursseilla opittuja asioita, vaikka ei asiaa sen enempää ajattele. Erityisesti Assistentti palveluosaajana kurssien oppeja on tullut käytettyä. Myös etikettisääntöjä olen päässyt käyttämään.

5. Luottakaa omiin taitoihinne ja olkaa avoimia kaikelle informaatiolle. Itsevarmuutta!

Krista Peltonen

1.Suoritin työharjoittelujaksoni sisäministeriön poliisiosastolla. Poliisiosastosta valmistelee poliisia koskevaa lainsäädäntöä sekä tulosohjattavina virastoina ovat Poliisihallitus sekä suojelupoliisi. Poliisiosasto jakautuu kolmeen eri yksikköön; suunnitteluyksikköön, lainsäädäntöyksikköön sekä kansainvälisten- ja oikeusasioidenyksikköön.

Vaikka sijoituin harjoittelun ajan suunnitteluyksikköön, pääsin työskentelemään myös niin, että sain kattavan kuvan koko osaston toiminnasta avustaessani myös muiden yksiköiden asiantuntijoita tarvittaessa.

Yleisesti osastosihteerin tehtäviin poliisiosastolla kuuluu osaston- sekä yksikön virkapostin hallinnointi. Tämä tapahtumaketju käsittää tulevan postin jatkokäsittelyn järjestämisen, sen vieminen eteenpäin ja mahdollisten asiakirjojen luonnostelu. Sihteerin tehtäviin kuuluu vuorovaikutteinen toiminta asiantuntijoiden sekä muiden virastojen tai organisaatioiden välillä. Tämä käsittää myös virallisten osastolta lähtevien vastausten lähettäminen ja hoidetuksi kirjaaminen. Tiedonhankinta ja sen soveltaminen kuuluu myös olennaisesti sihteerin työhön. Osastosihteeri hoitaa osaston ja oman yksikkönsä kokousjärjestelyt ja niihin liittyvät tila- ja tarjoiluvaraukset sekä kalenterikutsut ja kalenterienhallinnan sekä mahdollista tilaisuuksien sekä tapahtumien järjestäminen. Osastosihteeri toimii myös asiantuntijoiden apuna juoksevissa asioissa, kuten kopiointi ja tulostaminen ja mahdollisesti myös asiakirjojen laadinta ja sisäministeriön julkaisujen käännettäväksi ja taitettavaksi lähettämisestä vastaavat sihteerit. Osastosihteeri sekä johdon sihteeri toimii usein väylänä hallinnonalan muiden virastojen, toisten organisaatioiden sekä sidosryhmien tiedonvaihdossa.

Työtehtäväkenttäni harjoittelun aikana oli todella laaja. Pääasiassa työtehtäväni osuivat hyvin osastosihteerien työnkuvaukseen. Hoidin osaston sisäisien sekä ulkopuolisia vierailijoita käsittäviä kokousjärjestelyitä. Järjestelyt pitivät sisällään usein tilavaraukset sekä mahdollisten tarjoilujen tilaamisen järjestelmän kautta. Tilojen ja tarjoilujen varaamisen lisäksi hoidin usein kalenterikutsujen lähettämisen Outlookista tai suoraan tilavarausjärjestelmän kautta.

Harjoittelun aikana olin mukana kahdessa eri kokonaisuudessa, joissa olin jokaisessa kokouksessa sihteerinä pitämässä pöytäkirjaa. Tämän lisäksi sijaistin toisinaan osaston johtoryhmän kokousten sihteeriä johtoryhmän kokouksissa. Kevään aikana olin lisäksi mukana noin kaksi viikkoa kestäneessä kansainvälisessä tapahtumassa, jossa hoidin kokousten käytännönjärjestelyjä ja aikataulun sujuvuutta sekä dokumenttien arkistointia ja jakamista.

Vastuullani oli myös poliisiosaston yhteisen virkistyspäivän järjestäminen. Vastuualueinani oli järjestää virkistyspäivän kohde ja sopia päivän kulusta heidän kanssaan, sekä kuljetuksien ja lounaan järjestäminen koko osastolle.

2. Kevään aikana sain osastolta itseäni kiinnostavan opinnäytetyön toimeksiannon. Pääaineenani on juridiikka, joten ehdotettu toimeksianto sopi siihen mainiosti. Opinnäytetyöni aiheena oli tutkia poliisin talousrikostorjunnan tulosohjausta ja tilivelvollisuutta valtionhallinnossa. Tämän kiinnostavan opinnäytetyön aiheen lisäksi koen, että parasta työharjoittelussa oli ehdottomasti se, että oppi paljon uutta ja toisaalta myös tunnistin kehityskohteita, joihin haluan vielä jäljellä olevalla opiskeluaikana kiinnittää huomiota.
Haastavinta työharjoittelun aikana oli luultavasti ensimmäiset viikot harjoittelun alussa. Silloin tuli paljon uutta asiaa ja opeteltavaa ja kaikkien sisäistäminen samanaikaisesti lyhyessä ajassa oli haastavaa, mutta toisaalta myös opettavaista.

3. Harjoittelun aikana opin todella paljon valtionhallinosta ja siihen liittyvästä toiminnasta sekä siitä, miten nämä linkittyvät jokapäiväiseen elämään. Koin oppivani paljon juuri siitä millaiset ominaisuudet ovat tärkeitä assistenteille ja pohdin omaa soveltuvuuttani siihen. Opin, että assistentin on tärkeä omata ratkaisukeskeinen asenne työskentelyyn. Opin mukautumaan muutoksiin ja toimimaan niiden edellyttämällä tavalla. Opin lisäksi kehitin myös taitoa ennakoinnissa, sillä sihteerin on hyvä olla ns. askeleen edellä ja opin lukemaan tilanteita, joissa ennakointi olisi työtä sujuvoittava tekijä.

4.Pääsin harjoittelussani soveltamaan koulussa opittua teoriaa käytännössä. Nämä koulussa opitut asiat koin höydyllisiksi ja työtä helpottavaksi ja sopeutumista nopeuttaviksi tekijöiksi. Näistä esimerkkinä mainittakoon kokouskäytännöt. Pöytäkirjan pitäminen sekä kokouksen kulku ja kokouskäyttäytyminen. Lisäksi koulussa opittu monipuolinen IT-osaaminen oli tärkeässä asemassa ja siihen perehtyminen auttoi paljon työtehtävistä suoriutumisessa.

5. Omaan kokemukseeni nojaten sanoisin, että opiskelussa kannattaa panostaa opintoihin, jotka tukevat monipuolista IT-osaamista. Toisena vinkkinä voisin nostaa esille englanninkielen taidon ja sen monipuolisen sanaston sekä kommunikoinnin tärkeyden. Koen, että englanninkielessä harjoittelun ja työelämän näkökulmasta ehdottomasti tärkein kurssi, josta itsellenikin koin olevan suurta hyötyä oli kurssi, joka käsitteli sähköpostien kirjoittamista ja niihin vastaamista sekä kutsujen yms. lähettämistä.

Vaihdosta palanneet Hannu ja Foluso

1. Missä olit vaihdossa ja kauanko?
2. Millaista vaihdossa oli? Mikä oli parasta ja mikä haastavinta?
3. Millainen kurssitarjonta kyseisessä koulussa oli?
4. Mitä uutta opit vaihdossa ollessa?
5. Kannattiko vaihtoon lähteminen ja mitä vinkkejä antaisit vaihtoon
lähteville opiskelijoille?

Hannu Lehtinen

1. Olin vaihdossa Yhdysvalloissa puoli vuotta.

2. Vaihdossa oli mahtavaa, vaikka ihan kaikkia jenkkien tapoja en allekirjoita. Pahempia haasteita ei ollut, mutta huono julkinen liikenne vähän vaikeutti elämää. Parasta oli ihmisten puheliaisuus, uudet ystävät ja tietty reissaaminen. Hawaii, aloha au ia ’oe. (Hawaii, I love you).

3. Kurssitarjonta oli melko kattava ainakin markkinoinnin, johtamisen ja juridiikan osalta.

4. Kylmäävän kasan lakitermejä englanniksi ja ymmärtämään yhdysvaltojen oikeusjärjestelmää ja sitä kautta omalla tavallaan paremmin paikallisia.

5. Kannattaa. Joskus pitää matkustaa kauas, että näkee lähelle. Hoitakaa järjestelyt ajoissa ja mikäli on mahdollisuus saada Friendship Family vaihdossa siihen kannattaa tarttua. Paikallisten kautta oppii parhaiten kulttuurista.

Foluso Ajentumobi

1. Olin vaihdossa Gentissä, Belgiassa (Hogeschool Gent) viiden kuukauden ajan.

2. Kaikin puolin vaihdossa oli ihan huikeeta!
Parasta oli asuminen ihanassa Gentin kaupungissa, joka oli pieni, mutta siitä huolimatta täynnä (opiskelija)elämää. Myös yhteisöllisyys vaihtareitten kesken oli upeeta.

Haastavimmaksi osoittautui kokeet. Muuten ei tullut paljon läksyä kurssien aikana, mutta kokeet oli yllättävän haasteellisia ja isotöisiä!

3. Mielestäni kurssitarjonnasta löytyi aika paljon samaa kuin mitä Haaga-Heliasta, joten korvaavia kursseja oli suht helppo löytää. Tarjolla oli toki myös erilaisia kursseja, joita ei muuten HH:ssa olis tullu vastaan, esim. kursseja, joilla pääsisi syvemmin tutustumaan eri maitten kulttuuriin, historiaan ja yhteiskunnallisiin asioihin.

4. Hollannin kielen alkeet! Ei kyllä helpoimmasta päästä ollu aina ton kielen opiskelu, mutta nyt voi ainakin kehuskella osaavansa edes jotain pientä heheh. 😀

5. Ehdottomasti kannatti! Pääsin käymään uusissa paikoissa, tutustuin huikeisiin tyyppeihin ja kehitin kielitaitoani. Jos on vain mahdollisuus ja halua mennä vaihtoon, niin kannattaa mennä. Vaihdon pääsee kokemaan, millaista on elää ja opiskella toisessa maassa, mikä on aika ainutlaatuista.

Kannattaa ottaa ajoissa asioista selvää ja muista hoitaa kaikki tarvittavat paperit tms. kuntoon hyvissä ajoin, niin ei tarvii sitten kiireessä hoitaa mitään. Suosittelen myös hakemaan opiskelija-asuntoon asumaan, jos sellainen mahis on tarjolla. Vaikket ehkä Suomessa voisi kuvitella asuvasi solussa, niin vaihtoon lähtiessä se on yleensä helppo tapa tutustua ihmisiin, itse ainakin sain parhaimmat kaverit naapureista!