Edunvalvonta

Koulutuspolitiikalla tarkoitetaan kaikkien koulutukseen liittyvien asioiden hoitamista. HSOY:n koulutuspoliittiseen vastuualueeseen kuuluu koulutusohjelmiemme sisällön kehittäminen siten, että se vastaa ASSI- ja MuBBA -opiskelijoiden henkisen kasvun ja käytännön osaamisen tarpeita. Ota yhteyttä HSOY:n opiskelijahyvinvointivastaavaan, mikäli törmäät epäkohtiin esimerkiksi opetuksen laadun tai opetussuunnitelman suhteen.

HAAGA-HELIAn tarjoaman koulutuksen sisältö, laatu ja mielekkyys vaikuttavat jokaisen opiskelijan elämään koko opiskeluajan ja myöhemmin myös uran kehittyessä. HSOY:n edunvalvontatyötä toteutetaan tiiviissä yhteistyössä opiskelijakunta HELGAn ja ammattijärjestö Aito HSO ry:n kanssa. Opiskelijahyvinvointivastaava osallistuu koulutuksen ja opiskelun kehittämiseen erilaisissa toimielimissä.

HSOY:lla on edustus mm. seuraavissa toimielimissä ja työryhmissä:

• Johdon ja opiskelijoiden kokous (JOOP)

• Yhteiset kokoukset koulutusohjelmajohdon kanssa

• Opiskelijaedustaja ammattijärjestö Aito HSO ry:n hallituksessa

• Laatuassi-kokoukset

• Sektorikohtaiset työryhmät (esim. Johdon assistenttityön neuvottelukunta)