Hanna Mäkinen – Puheenjohtaja

pj@hsoyry.fi

Puheenjohtaja edustaa hallitusta ja vastaa sen toiminnasta. Hän on vastuussa siitä, että hallitus toimii, ja että sen sekä arkinen toiminta että lakisääteiset toimet tulevat hoidetuksi, ja että kaikki hallituksen jäsenet tietävät ja hoitavat tehtävänsä. Puheenjohtaja mm. koordinoi hallituksen työskentelyä ja toimintaa, hoitaa yhdistyksen ulkoisia suhteita, kehittää yhdistyksen toimintaa, osallistuu tärkeimpiin käytännön töihin ja kutsuu koolle sekä vetää hallituksen kokoukset.

 

 

 

Iida Tuunainen – Varapuheenjohtaja

vpj@hsoyry.fi

 

Varapuheenjohtaja on puheenjohtajan ”oikea käsi” ja joka tukee puheenjohtajaa yhdistyksen toiminnan koordinoinnissa. Varapuheenjohtaja tuuraa puheenjohtajaa tämän ollessa estynyt.

 

 

 

Anna Siltala – Sihteeri 

sihteeri@hsoyry.fi

Sihteeri vastaa yhdistyksen asiakirjahallinnosta: hän laatii kokousten asialistat, tuottaa pöytäkirjat ja muistiot sekä vastaa dokumenttien arkistoinnista. Sihteeri myös ylläpitää jäsenrekisteriä. Sihteeri tekee tarvittaessa kokousvalmisteluja ja on usein hallitukselle tärkeä tietopankki.

 

 

 

Henna Merikivi – Rahastonhoitaja

rahastonhoitaja@hsoyry.fi

Rahastonhoitaja vastaa yhdistyksen varoista. Hän on tekemisissä kirjanpitoon, tilinpäätökseen ja budjettiin liittyvien asioiden kanssa. Rahastonhoitaja hoitaa yhdistyksen juoksevia raha-asioita, seuraa budjettia ja pitää hallituksen ajan tasalla yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta.

 

 

 

Sonja Järvelä ja Moona Launonen – Tapahtumavastaavat

tapahtumat@hsoyry.fi

Tapikset järjestävät yhdistyksen bileitä ja muita tapahtumia. He tekevät aktiivista yhteistyötä yhdistykselle tärkeiden sidosryhmien kanssa, kuten muiden ainejärjestöjen. Siksi he ovatkin puheenjohtajiston ohella tärkeässä roolissa yhdistyksen edustajina. Tapahtumavastaavat tekevät yhteistyötä ravintoloiden ja viestintävastaavan kanssa.

 

Aino Kimppa ja Sabrina Singh – Jäsenvastaavat 

jasen@hsoyry.fi

Jäsenvastaavat hoitaa yhdistyksen jäsen- ja kansainvälisyysasioita. Jäsenvastaava suunnittelee ja päivittää jäsenille tarjottavia materiaaleja, huolehtii jäseniltojen suunnittelusta ja kehittää jäsentoimintaa.  Jäsenvastaava on myös vastuussa kulttuuri- ja liikuntakokeilujen järjestämisestä ja toteuttamisesta.

 

Linda Holm – Viestintävastaava

viestinta@hsoyry.fi

Viestintävastaava vastaa yhdistyksen ulkoisesta viestinnästä ja visuaalisesta ilmeestä. Hän päivittää ja hallinnoi nettisivuja, tiedottaa jäseniä hyödyntäen yhdistyksen tiedotuskanavia. Viestintävastaavan tehtäviin kuuluu myös päivittää blogia ja lähettää jäsenkirjeitä kuukausittain. Hän on yhdistyksen tärkein tiedonjakaja.

 

 

 

Silja Rajala – Opiskelijahyvinvointivastaava 

opiskelijahyvinvointi@hsoyry.fi

Opiskelijahyvinvointivastaava ottaa kantaa erilaisiin koulutukseen liittyviin asioihin ja puuttuu koulutusohjelmassa/koulutustarjonnassa havaittuihin epäkohtiin. Hänen puoleensa voi kääntyä koulutukseen ja sen laatuun liittyvissä ongelmissa. Hän osallistuu erilaisten toimikuntien ja työryhmien kokouksiin ja tekee yhteistyötä muiden yhdistyksien koulutus- ja sosiaalipoliittisten vastaavien kanssa. Opiskelijahyvinvointivastaava tekee tärkeää työtä yhdistyksen edunvalvonta-asioiden suhteen.