Opiskelijaelämän ABC

Ainejärjestö

Opiskelijoiden muodostama yhdistys, jonka tehtävä on huolehtia jäsenistönsä hyvinvoinnista. ASSI-, MuBBA-, LIIDI- , SeBBA-opiskelijoiden ainejärjestö on HSOY ry. Muita Pasilassa toimivia ainejärjestöjä ovat mm. Atkins, Skuuppi sekä Talko.

Skilla ry

ASSI-, MuBBA-, LIIDI- ja SeBBA-opiskelijoiden oma ammattijärjestö, sekä jo valmistuneiden ammattijärjestö. Osa Akavan Erityisaloja

ASSI

Lyhenne assistentista. Käytetään usein synonyyminä suomenkieliselle johdon assistentin koulutusohjelmalle, siinä missä MuBBAlla tarkoitetaan englanninkielistä koulutusohjelmaa.

Atkins ry

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman opiskelijayhdistys. Tärkeä yhteistyökumppani HSOY ry:lle bileiden ja etkojen järjestämisessä. Naapurikoppi Pasilan kellarilla.

BITE

Tietojenkäsittelyn englanninkielisen koulutusohjelman lyhenne.

Callidus-tutor

Tutor, joka auttaa jossakin tietyssä aineessa, jossa hän itse on erittäin hyvä. Pyydä Callidus apuun, kun tarvitset erityisosaajaa auttamaan esimerkiksi kotitehtävissä.

Digitalous-yksikkö

Assistentti-, tietojenkäsittely- ja toimittajakoulutusyksikkö, johon kuuluu ASSI-, MuBBA-, LIIDI-, SeBBA-, TIKO-, BITE- ja JOURA-opiskelijat.

Fuksi

Ensimmäisen lukukauden tai vuosikurssin opiskelija. Jokaisen uuden fuksin pelastavana enkelinä ja kävelevänä tietopalveluna toimii tutor, jonka tunnistaa tutor-paidasta. Ensimmäisenä lukukautenaan fuksit osallistuvat fuksiaisiin.

Fuksiaiset

Joka kevät ja syksy Helga järjestää fuksiaiset, joissa fuksit pääsevät suorittamaan rasteja ympäri Helsinkiä. Fuksiaiset kuuluvat ehdottomasti niihin bileisiin, joita ei kannata opiskeluaikanaan jättää välistä.

HSOY ry

ASSI-, MuBBA-, LIIDI- ja SeBBA-opiskelijoiden oma ainejärjestö.

Jäsenilta

HSOY järjestää useita jäseniltoja lukukaudessa. Jäsenilloissa on vaihtuva teema. Niissä pääset tutustumaan HSOY:n toimintaan ja muihin kanssaopiskelijoihin.

Kadettitoverikunta ry

Maanpuolustuskorkeakoulun opiskelijoiden eli Kadettien oma opiskelijajärjestö. Aikaisempina vuosina HSOY ry:n kanssa tapahtumayhteistyötä.

Kellari

Kellari on Haaga-Helian Pasilan toimipisteen alakerros, 1K. Kellarista löytyy opiskelijakunta Helgan tilat, joissa on myös HSOY ry:n toimisto.

LIIDI

Lyhenne jota käytetään synonyyminä suomenkieliselle liiketoiminnan palveluratkaisuiden ja kielten koulutusohjelmalle, siinä missä SeBBA:lla tarkoitetaan englanninkielistä koulutusohjelmaa.

MuBBA

Degree Programme for Multilingual Management Assistants, eli johdon assistenttityön ja kielten englanninkielinen koulutusohjelma.

SeBBA

Degree Programme in Business Service Solutions and Languages, eli liiketoiminnan palveluratkaisujen ja kielten englanninkielinen koulutusohjelma.

Sitsit

Pohjoismainen pöytäjuhla, jossa syödään, kilistellään laseja, lauletaan juomalauluja ja pidetään puheita. Sitseillä voi olla teema. Hyvä tapa tutustua uusiin ihmisiin poikkitieteellisesti!

SVTK

Sähkövoimatekniikan kerho. Aalto-yliopiston sähkövoimatekniikan opiskelijoiden ammattiainekerho. Toisin sanoen Otaniemen teekkarit. Aikaisempina vuosina HSOY ry:n kanssa tapahtumayhteistyötä.

TIKO

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman opiskelija.

Tutor

Opiskelija joka on opiskellut jo jonkin aikaa ja ohjaa nuorempia opiskelijoita. Tutorin tehtävä on auttaa kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa.

Työpaikkavierailu eli ekskursio

HSOY järjestää työpaikkavierailuja pari kertaa lukukauden aikana erilaisiin organisaatioihin. Vierailuja on tehty mm. Woltille, Hannes Snellman -asianajotoimistoon sekä eri ministeriöihin.

UIO

Uudenmaan insinööriopiskelijat UIO ry. Metropolian insinöörien opiskelijayhdistys, jonka kanssa HSOY tekee mm. markkinointiyhteistyötä.

Wappu

Opiskelijakunta Helga järjestää vuosittain legendaarisen 8 Päivän Wapun opiskelijayhdistysten kanssa. Vappuviikolla on vähintään kahdeksan päivän ajan joka päivä erilaisia ainejärjestöjen tapahtumia.