hallituskuva

Opiskelijahyvinvointi

Hannu Lehtinen

Opiskelijahyvinvointivastaava ottaa kantaa erilaisiin koulutukseen liittyviin asioihin ja puuttuu koulutusohjelmassa/koulutustarjonnassa havaittuihin epäkohtiin. Hänen puoleensa voi kääntyä koulutukseen ja sen laatuun liittyvissä ongelmissa. Opiskelijahyvinvointivastaava osallistuu erilaisten toimikuntien ja työryhmien kokouksiin ja tekee yhteistyötä muiden yhdistyksien koulutus- ja sosiaalipoliittisten vastaavien kanssa. Opiskelijahyvinvointivastaava tekee tärkeää työtä yhdistyksen edunvalvonta-asioiden suhteen. Sähköposti: opiskelijahyvinvointi[a]hsoyry.fi

img_3866henna

Jäsenasiat

Henna Merikivi

Jäsenvastaava hoitaa yhdistyksen jäsen- ja kansainvälisyysasioita. Jäsenvastaava suunnittelee ja päivittää jäsenille tarjottavia materiaaleja, huolehtii jäseniltojen suunnittelusta ja käytännönjärjestelyistä ja kehittää jäsentoimintaa. Hän tekee myös yhteistyötä erilaisten kv- jaostojen ja kv-vastaavien kanssa sekä tiedottaa yhteistyössä viestintävastaavan kanssa kv- ja jäsenasioista. Jäsenvastaava on myös vastuussa kulttuuri- ja liikuntakokeilujen järjestämisestä. Hän kartoittaa, suunnittelee ja toteuttaa niitä yhdistyksen jäsenille. Hän tekee myös yhteistyötä muiden järjestöjen kulttuuri- ja liikuntavastaavien kanssa.
Sähköposti: jasen[a]hsoyry.fi
img_3772-aino

Jäsenasiat

Aino Kimppa

Jäsenvastaava hoitaa yhdistyksen jäsen- ja kansainvälisyysasioita. Jäsenvastaava suunnittelee ja päivittää jäsenille tarjottavia materiaaleja, huolehtii jäseniltojen suunnittelusta ja käytännönjärjestelyistä ja kehittää jäsentoimintaa. Hän tekee myös yhteistyötä erilaisten kv- jaostojen ja kv-vastaavien kanssa sekä tiedottaa yhteistyössä viestintävastaavan kanssa kv- ja jäsenasioista. Jäsenvastaava on myös vastuussa kulttuuri- ja liikuntakokeilujen järjestämisestä. Hän kartoittaa, suunnittelee ja toteuttaa niitä yhdistyksen jäsenille. Hän tekee myös yhteistyötä muiden järjestöjen kulttuuri- ja liikuntavastaavien kanssa.

Sähköposti: jasen[a]hsoyry.fi

img_3844foluso

Viestintä

Foluso Ajetunmobi

Viestintävastaava vastaa yhdistyksen ulkoisesta viestinnästä ja visuaalisesta ilmeestä. Hän päivittää ja hallinnoi nettisivuja, tiedottaa jäseniä hyödyntäen yhdistyksen tiedotuskanavia ja on mukana esimerkiksi bilejulisteiden tai muiden yhdistyksen painomateriaalien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Viestintävastaava on yhdistyksen tärkein tiedonjakaja.

Sähköposti: tiedottaja[a]hsoyry.fi

img_3798alina

Tapahtumavastaava

Alina Rautava

Tapahtumavastaavat järjestävät yhdistyksen bileitä ja muita tapahtumia. He tekevät aktiivista yhteistyötä yhdistykselle tärkeiden sidosryhmien kanssa. Tapahtumavastaavat ovatkin puheenjohtajiston ohella tärkeässä roolissa yhdistyksen edustajina. Tapahtumavastaavat tekevät yhteistyötä esimerkiksi ravintoloiden kanssa ja neuvottelevat sopimuksia sekä tiedottavat bileistä viestintävastaavan kanssa.

Sähköposti: tapahtumat[a]hsoyry.fi

img_3791iida

Tapahtumavastaava

Iida Tuunainen

Tapahtumavastaavat järjestävät yhdistyksen bileitä ja muita tapahtumia. He tekevät aktiivista yhteistyötä yhdistykselle tärkeiden sidosryhmien kanssa. Tapahtumavastaavat ovatkin puheenjohtajiston ohella tärkeässä roolissa yhdistyksen edustajina. Tapahtumavastaavat tekevät yhteistyötä esimerkiksi ravintoloiden kanssa ja neuvottelevat sopimuksia sekä tiedottavat bileistä viestintävastaavan kanssa.

Sähköposti: tapahtumat[a]hsoyry.fi

img_3758silja

Sihteeri

Silja Rajala

Sihteeri vastaa yhdistyksen asiakirjahallinnosta: hän laatii kokousten asialistat, tuottaa pöytäkirjat ja muistiot sekä vastaa dokumenttien arkistoinnista. Sihteeri myös ylläpitää jäsenrekisteriä. Sihteeri tekee tarvittaessa kokousvalmisteluja ja on usein hallitukselle tärkeä tietopankki.

Sähköposti: sihteeri[a]hsoyry.fi

img_3828anna

Rahastonhoitaja

Anna Siltala

Rahastonhoitaja vastaa yhdistyksen varoista. Hän on tekemisissä kirjanpitoon, tilinpäätökseen ja budjettiin liittyvien asioiden kanssa. Rahastonhoitaja hoitaa yhdistyksen juoksevia raha-asioita, seuraa budjettia ja pitää hallituksen ajan tasalla yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta.

Sähköposti: rahastonhoitaja[a]hsoyry.fi

img_3810lotta

Varapuheenjohtaja

Lotta Pahkakangas

Varapuheenjohtaja on puheenjohtajan ”oikea käsi” ja tukee puheenjohtajaa yhdistyksen toiminnan koordinoinnissa. Varapuheenjohtaja tuuraa puheenjohtajaa tämän ollessa estynyt.

Sähköposti: vpj[a]hsoyry.fi

img_3877hanna

Puheenjohtaja

Hanna Mäkinen

Puheenjohtaja edustaa hallitusta ja vastaa sen toiminnasta. Hän on vastuussa siitä, että hallitus toimii, ja että sen sekä arkinen toiminta että lakisääteiset toimet tulevat hoidetuksi, ja että kaikki hallituksen jäsenet tietävät ja hoitavat tehtävänsä. Puheenjohtaja mm. koordinoi hallituksen työskentelyä ja toimintaa, hoitaa yhdistyksen ulkoisia suhteita, kehittää yhdistyksen toimintaa, osallistuu tärkeimpiin käytännön töihin ja kutsuu koolle sekä vetää hallituksen kokoukset.

Sähköposti: pj[a]hsoyry.fi