Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

 

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n mukainen rekisteriseloste, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta 2016/679 mukaillen.

Rekisterinpitäjä

 

Johdon assistenttiyön opiskelijat HSOY ry (rek.nro. 99.220)

hsoyry@gmail.com

Yhteyshenkilö:

Laura Aavikko

sihteeri@hsoyry.fi

Rekisterin nimi

 

Johdon assistenttityön opiskelijat HSOY ry:n jäsenrekisteri.

Rekisterin pitämisen peruste

 

Henkilö on liittynyt Johdon assistenttityön opiskelijat HSOY ry:n (jatkossa HSOY ry) jäseneksi.

Rekisterin käyttötarkoitus

 

Rekisterin ensisijaisena käyttötarkoituksena on pitää kirjaa Johdon assistenttityön opiskelijat HSOY ry:n jäsenistä. Rekisterin tietoja käytetään tapahtumista tiedottamiseen ja jäsentilaisuuksien yhteydessä jäsenyyden tarkistamiseen sekä muissa yhteydenpidollisissa tarkoituksissa.

 

Henkilötietoja käsitellään vastuullisesti henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisteröityjen tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmannelle osapuolelle ilman suostumusta. Tietoja voidaan käyttää tilastollisiin tarkoituksiin.  Henkilöllä on oikeus kieltää tietojen jakaminen ja/tai pyytää tietojensa poistamista ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle sähköpostitse sihteeri@hsoyry.fi. Tietojen käsittelyn määräaika on 4 vuotta, ellei rekisteröity pyydä poistamaan tietojaan aiemmin.

 

Rekisterin sisältämät tiedot

 

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 

  • Etu- ja sukunimi
  • Kotipaikkakunta
  • Sähköpostiosoite
  • Koulutusohjelma (ASSI/MUBBA)
  • Aloitusryhmä
  • Tietojen välityssuostumus ammattijärjestö Aito HSO ry:lle

 

Tietojen luovutus

 

Rekisterin tiedot ovat ainoastaan Johdon assistenttityön opiskelijat HSOY ry:n käytössä. Tiedot voidaan luovuttaa ammattijärjestö Aito HSO ry:lle, jos rekisteröity on ilmaissut tahtonsa luovutuksesta asianmukaisesti. Rekisteri sijaitsee Euroopan Unionin alueella. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoonsa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot. Tämä tapahtuu ottamalla yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön sihteeri@hsoyry.fi ja varaamalla aika HSOY:n toimistolle. Käynnin yhteydessä tarkastetaan henkilöllisyys, jonka jälkeen kaikki rekisteröidystä tallennetut tiedot luovutetaan rekisteröidylle.

 

Rekisterin suojaus

 

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatussa palvelussa, ja sen käyttöoikeus edellyttää Johdon assistenttityön opiskelijat HSOY ry:n sisäisiä käyttöoikeuksia.