Hallitus

Inka syväjärvi – puheenjohtaja

Edustaa yhdistystä ja vastaa sen hallituksen toiminnasta. Hän huolehtii, että toiminta on lakisääteistä ja kaikki hallituksen jäsenet tietävät ja hoitavat tehtävänsä. Puheenjohtaja kutsuu koolle ja johtaa hallituksen kokoukset, hoitaa yhdistyksen ulkoisia suhteita ja kehittää yhdistyksen toimintaa.

pj@hsoyry.fi

Marika Tång – varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtaja on puheenjohtajan ”oikea käsi” ja joka tukee puheenjohtajaa yhdistyksen toiminnan koordinoinnissa. Varapuheenjohtaja tuuraa puheenjohtajaa tämän ollessa estynyt. 

vpj@hsoyry.fi

Hanna tikkanen – sihteeri

Sihteeri ylläpitää jäsenrekisteriä ja huolehtii käytännön kokousjärjestelyistä. Hän laatii asialistat, kirjoittaa pöytäkirjat ja muistiot ja vastaa dokumenttien arkistoinnista.

sihteeri@hsoyry.fi

Jasmin hannunen – rahastonhoitaja

Rahastonhoitaja vastaa yhdistyksen varoista. Rahastonhoitaja hoitaa yhdistyksen juoksevia raha-asioita, seuraa budjettia ja pitää hallituksen ajan tasalla yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta. Rahastonhoitaja huolehtii myös kirjanpidosta ja tekee tilinpäätöksen.

rahastonhoitaja@hsoyry.fi

Annika Nordenswan & Tommi tuominen – tapahtumavastaavat

Tapahtumavastaavat järjestävät yhdistyksen tapahtumat ja yhteistyötapahtumat, kuten bileet ja sitsit. He tekevät paljon yhteistyötä sidosryhmien, kuten ravintoloiden ja muiden yhdistysten tapahtumavastaavien kanssa.

tapahtumat@hsoyry.fi

Jenni Kaasalainen – viestintävastaava

Viestintävastaava vastaa yhdistyksen ulkoisesta viestinnästä ja visuaalisesta ilmeestä. Hän päivittää yhdistyksen sosiaalisen median kanavia ja nettisivuja. Hän lähettää jäsenkirjeen säännöllisesti sähköpostitse.

viestinta@hsoyry.fi

Jäsen- ja hyvinvointivastaavat

Pidämme huolta järjestön jäsen- ja hyvinvointiasioista. Muodostamme yhteyksiä jäsentemme ja yhteistyöyritystemme välillä, edustamme jäseniä koulun koulutuspolitiikassa, ja järjestämme jäsentapahtumia, joissa jäsenet voivat verkostoitua keskenään. Me myös valmistelemme järjestömme orientaatioviikkoon, jolloin toivotamme uudet jäsenet tervetulleiksi. Ongelmia liittyen jäsenasioihin? Ota meihin yhteyttä jasen(a)hsoyry.fi tai edunvalvonta(a)hsoyry.fi.

Eveliina lehkonen – jäsentapahtumavastaava 

Erityisesti jäsenille suunnattujen tapahtumien järjestäminen, kuten jäsenillat, etkot, ja fuksisitsit.

jasen@hsoyry.fi

sara karttunen – yritysyhteistyövastaava

Yritysyhteistyövastaava pitää huolta ekskursioiden järjestämisestä, ja yhteyksien ylläpitämisestä. Hän ottaa myös yhteyttä yrityksiin.

hsoyry@gmail.com

oona mäkelä – edunvalvontavastaava

Edunvalvontavastaava huolehtii yhdistyksen edunvalvonta-asioista. Hän osallistuu erilaisiin kokouksiin opiskelijoiden, koulutusohjelman johdon ja koulun johdon kanssa ja tekee yhteistyötä muiden yhdistyksien koulutus- ja sosiaalipoliittisten vastaavien kanssa. Hän ottaa kantaa koulutukseen ja siinä havaittuihin epäkohtiin ja ongelmiin. Opiskelijahyvinvointivastaava koordinoi HSOY-listaa ja huolehtii toimiston hyvinvointikorista.

edunvalvonta@hsoyry.fi

Ilona Hirvonen – Yhteisövastaava

Yhteisövastaavan tehtävä on olla helposti lähestyttävä hallituksen edustaja, joka vastaa mm. toimistopäivystyksestä ja aktiivitoiminnasta.

jasen@hsoyry.fi