Hallitus

 

Juulia Pusa – puheenjohtaja

pj(a)hsoyry.fi

Puheenjohtaja edustaa yhdistystä ja vastaa sen hallituksen toiminnasta. Hän huolehtii, että toiminta on lakisääteistä ja kaikki hallituksen jäsenet tietävät ja hoitavat tehtävänsä. Puheenjohtaja kutsuu koolle ja johtaa hallituksen kokoukset, hoitaa yhdistyksen ulkoisia suhteita ja kehittää yhdistyksen toimintaa.

Ilona Hirvonen – varapuheenjohtaja

vpj(a)hsoyry.fi


Varapuheenjohtaja on puheenjohtajan oikea käsi, joka koordinoi yhdistyksen hallituksen toimintaa yhdessä puheenjohtajan kanssa. Varapuheenjohtaja huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estynyt.

Paula Alonso Peltonen – sihteeri

sihteeri(a)hsoyry.fi


Sihteeri ylläpitää jäsenrekisteriä ja huolehtii käytännön kokousjärjestelyistä. Hän laatii asialistat, kirjoittaa pöytäkirjat ja muistiot ja vastaa dokumenttien arkistoinnista.

Pauliina Salokorpi – rahastonhoitaja

rahastonhoitaja(a)hsoyry.fi

Rahastonhoitaja vastaa yhdistyksen varoista. Rahastonhoitaja hoitaa yhdistyksen juoksevia raha-asioita, seuraa budjettia ja pitää hallituksen ajan tasalla yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta. Rahastonhoitaja huolehtii myös kirjanpidosta ja tekee tilinpäätöksen.

Iida Säteri & Inka Syväjärvi – tapahtumavastaavat

tapahtumat(a)hsoyry.fi

Tapahtumavastaavat järjestävät yhdistyksen tapahtumat ja yhteistyötapahtumat, kuten bileet ja sitsit. He tekevät paljon yhteistyötä sidosryhmien, kuten ravintoloiden ja muiden yhdistysten tapahtumavastaavien kanssa.

Jäsen- ja hyvinvointivastaavat

Pidämme huolta järjestön jäsen- ja hyvinvointiasioista. Muodostamme yhteyksiä jäsentemme ja yhteistyöyritystemme välillä, edustamme jäseniä koulun koulutuspolitiikassa, ja järjestämme jäsentapahtumia, joissa jäsenet voivat verkostoitua keskenään. Me myös valmistelemme järjestömme orientaatioviikkoon, jolloin toivotamme uudet jäsenet tervetulleiksi. Ongelmia liittyen jäsenasioihin? Ota meihin yhteyttä jasen(a)hsoyry.fi tai edunvalvonta(a)hsoyry.fi. 

– jäsentapahtumavastaava 

Erityisesti jäsenille suunnattujen tapahtumien järjestäminen, kuten jäsenillat, etkot, ja fuksisitsit.

 

Hanna Vuorenpää – yritysyhteistyövastaava

Yritysyhteistyövastaava pitää huolta ekskursioiden järjestämisestä, ja yhteyksien ylläpitämisestä. Hän ottaa myös yhteyttä yrityksiin.

Timi Rinne – edunvalvontavastaava

 edunvalvonta(a)hsoyry.fi

Edunvalvontavastaava huolehtii yhdistyksen edunvalvonta-asioista. Hän osallistuu erilaisiin kokouksiin opiskelijoiden, koulutusohjelman johdon ja koulun johdon kanssa ja tekee yhteistyötä muiden yhdistyksien koulutus- ja sosiaalipoliittisten vastaavien kanssa. Hän ottaa kantaa koulutukseen ja siinä havaittuihin epäkohtiin ja ongelmiin. Opiskelijahyvinvointivastaava koordinoi HSO-listaa ja huolehtii toimiston hyvinvointikorista.

Eveliina Lehkonen – viestintävastaava

viestinta(a)hsoyry.fi

Viestintävastaava vastaa yhdistyksen ulkoisesta viestinnästä ja visuaalisesta ilmeestä. Hän päivittää yhdistyksen sosiaalisen median kanavia ja nettisivuja. Hän lähettää jäsenkirjeen säännöllisesti sähköpostitse.