Hallitus

Saara Vesa – puheenjohtaja

pj(a)hsoyry.fi


Puheenjohtaja edustaa yhdistystä ja vastaa sen hallituksen toiminnasta. Hän huolehtii, että toiminta on lakisääteistä ja kaikki hallituksen jäsenet tietävät ja hoitavat tehtävänsä. Puheenjohtaja kutsuu koolle ja johtaa hallituksen kokoukset, hoitaa yhdistyksen ulkoisia suhteita ja kehittää yhdistyksen toimintaa.

Sohvi Purho – varapuheenjohtaja

vpj(a)hsoyry.fi


Varapuheenjohtaja on puheenjohtajan oikea käsi, joka koordinoi yhdistyksen hallituksen toimintaa yhdessä puheenjohtajan kanssa. Varapuheenjohtaja huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estynyt.

Johanna Juntunen – sihteeri

sihteeri(a)hsoyry.fi


Sihteeri ylläpitää jäsenrekisteriä ja huolehtii käytännön kokousjärjestelyistä. Hän laatii asialistat, kirjoittaa pöytäkirjat ja muistiot ja vastaa dokumenttien arkistoinnista.

Linda Pellinen – rahastonhoitaja

rahastonhoitaja(a)hsoyry.fi

Rahastonhoitaja vastaa yhdistyksen varoista. Rahastonhoitaja hoitaa yhdistyksen juoksevia raha-asioita, seuraa budjettia ja pitää hallituksen ajan tasalla yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta. Rahastonhoitaja huolehtii myös kirjanpidosta ja tekee tilinpäätöksen.

Touko Ritanen & Jerry Piirainen – tapahtumavastaavat

tapahtumat(a)hsoyry.fi


Tapahtumavastaavat järjestävät yhdistyksen tapahtumat ja yhteistyötapahtumat, kuten bileet ja sitsit. He tekevät paljon yhteistyötä sidosryhmien, kuten ravintoloiden ja muiden yhdistysten tapahtumavastaavien kanssa.

Julia Jokela & Juulia Pusa – jäsenvastaavat

jasen(a)hsoyry.fi


Jäsenvastaavat hoitavat yhdistyksen jäsen- ja kansainvälisyysasioita. He päivittävät fuksimateriaaleja ja kehittävät jäsentoimintaa. He järjestävät jäsentapahtumia eli ekskursioita, liikunta- ja kulttuurikokeiluja ja jäseniltoja.

Linda Roos – viestintävastaava

viestinta(a)hsoyry.fi

Viestintävastaava vastaa yhdistyksen ulkoisesta viestinnästä ja visuaalisesta ilmeestä. Hän päivittää yhdistyksen sosiaalisen median kanavia ja nettisivuja. Hän lähettää jäsenkirjeen säännöllisesti sähköpostitse.

Johanna Flink – edunvalvontavastaava

opiskelijahyvinvointi(a)hsoyry.fi

Opiskelijahyvinvointivastaava huolehtii yhdistyksen edunvalvonta-asioista. Hän osallistuu erilaisiin kokouksiin opiskelijoiden, koulutusohjelman johdon ja koulun johdon kanssa ja tekee yhteistyötä muiden yhdistyksien koulutus- ja sosiaalipoliittisten vastaavien kanssa. Hän ottaa kantaa koulutukseen ja siinä havaittuihin epäkohtiin ja ongelmiin. Opiskelijahyvinvointivastaava koordinoi HSO-listaa ja huolehtii toimiston hyvinvointikorista.